Víza do
Běloruska

Úvod

Prostřednictvím firmy SASTRE s.r.o. je možné vyřídit komerční i turistické vízum do Běloruska pro hospodářské pracovníky firem a organizací, k soukromým a turistickým návštěvám.

Cena za vyřízení víza se hradí bezhotovostním převodem na základě vystavené faktury. Po provedené úhradě bude zasláno žadateli vízum. (vizte ceník)

K vyřízení víza je potřeba zaslat kopii pasu a vyplněnou anketu - objednávku

© SASTRE s.r.o.
Víza do Ruské Federace